Old School Wines

Vi importerer vin fra små til mellomstore familieprodusenter med jord under neglene. Produsentene vi jobber med lager vin på gamlemåten. Det betyr iherdig arbeid i vinmarken, fravær av lettvinte løsninger i form av syntetiske kjemikalier i vinmark og kjeller, spontanfermentering og lang modning på betong og fat før tapping på flaske. I mange tilfeller vil produsentene våre være sertifisert økologisk eller biodynamisk, i andre tilfeller gjør de det samme arbeidet forfedrene gjorde for mer enn hundre år siden.

Det er lenge siden det norske vinmarkedet trengte å revolusjoneres. Tyve tusen varelinjer vin er tilgjengelig i polets nettbutikk alene. Vi som forbrukere kan få tak i det vi trenger.

På den annen side er det fortsatt store muligheter til å endre forbruksvaner. 85 % av vinen som selges i Norge kjøpes fortsatt til priser under 150 kroner. Da må produksjonskostnadene være så lave at det i realiteten er umulig å lage en god vin.

Old School Wines ønsker å utvikle markedet ved gradvis å få forbrukerne til å velge bedre viner. Vi gjør dette ved å identifisere, tilby og få distribuert tradisjonelt fremstilte* viner fra små til mellomstore familieeiendommer. Vinene er laget etter samme prinsipper uavhengig av om de koster 150 kroner eller om de koster 3000 kroner.

Har du en vin fra Old School Wines i hendene, kan du være trygg på at du har en vin fremstilt med gammel og velfungerende teknologi, fremhjulpet av dyder som hardt arbeid, iherdighet og tålmodighet. Produsentene våre vil naturlig være produsenter som jobber, og i flere tilfeller er sertifisert, økologisk eller biodynamisk.

Vil du vite mer om økologisk og biodynamisk vin, kan du besøke nettsidene til vårt søsterselskap Natural Selections.